Informacja

Szanowni Rodzice!
Państwa dziecko może wziąć udział Konkursie „Drużyna Energii III Edycja” , jednakże konieczna jest Państwo na to zgoda.
Na stronie organizatora Konkursu https://druzynaenergii.pl/regulamin oraz na stronie szkoły https://www.sp4gryfice.pl wraz z regulaminem zamieszczone są cztery załączniki, które stanowią formularze zgody na udział dziecka w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych. Zgody te w obecnej chwili nie mogą być przez Państwa podpisane w postaci papierowej. Dlatego jeżeli wyrażają Państwo wolę działu swojego dziecka w tym Konkursie proszę pobrać załączone dokumenty. Następnie na komputerze wypełnić wszystkie pola (imię, nazwisko, itd.). Pola gdzie do wyboru jest TAK/NIE proszę zostawić tylko te słowo, które Państwo wybiorą. Dla przykładu zostawiamy słowa TAK – dla wyrażenia zgody i kasujemy słowo NIE. Albo zostawiamy słowo NIE – dla braku zgody i kasujemy słowo TAK. Pola miejscowość, data, podpis również wypełniamy na komputerze. Następnie tak wypełnione pliki zapisujemy akceptując zmiany i odsyłamy na adres szkolnej skrzynki pocztowej: kolodzsp4@gmail.com lub sp4.gryfice@poczta.fm
Proponuję, by nazwy plików zawierały inicjały dziecka oraz klasę, np. AB7a.
Od liczby aktywnych uczestników, ich pomysłów i zaangażowania zależy miejsce w Konkursie. Jest oczywiste, że w czasie pandemii uczniowie mają potrzebę i możliwości wzięcia udziału we wspólnej zabawie oraz rywalizacji z rówieśnikami z całego kraju. Proszę o Państwa wsparcie i umożliwienie dzieciom udziału w „Drużynie Energii”.
Z poważaniem Jerzy Kołodziejczyk – dyrektor szkoły