Warsztaty ekologiczne w Słajsinie

Warsztaty ekologiczne w Słajsinie

Warsztaty ekologiczne w Słajsinie 7. paździenika uczniowie klasy 3b i 3d doskonalili swoje umiejętności z zakresu segregacji odpadów. W ramach warsztatów ekologicznych dzieci zobaczyły w jaki sposób wygląda racjonalna gospodarka odpadami w naszej gminie. W nowoczesnej...