Wycieczka do Kołobrzegu i Koszalina

25. maja 2022 r. uczniowie z klas Ib i Ic Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach wzięli udział w wycieczce edukacyjnej „Poznaj Polskę”, dofinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach wyjazdu zapoznali się z dziedzictwem narodowym i kulturowym regionu zwiedzając Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Muzeum w Koszalinie.

W Muzeum Oręża Polskiego uczniowie mieli okazję obejrzeć zbiory militariów od średniowiecza do współczesności. Podziwiali najbogatszą w Polsce kolekcję mundurów żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej, odznaczenia oraz słynną maszynę szyfrującą „Enigma”. Obejrzeli również ekspozycję plenerową sprzętu ciężkiego.

W Muzeum w Koszalinie uczniowie zapoznali się ze zbiorami Działu Etnograficznego. Podziwiali przy tym unikatowe meble, przedmioty codziennego użytku i urządzenia gospodarskie. W części wystawienniczej znajdującej się w Zagrodzie Jamneńskiej mogli zobaczyć zrekonstruowaną kmiecią chałupę i poznać typowość życia mieszkańców pomorskich wsi. Dodatkową atrakcją była możliwość przymierzenia repliki strojów mieszkańców Jamna.

To wyjątkowe miejsce łączy w sobie tradycje, historię oraz dobrą zabawę gwarantującą miłe wspomnienia.

Plan wycieczki uwzględniający konkretne punkty edukacyjne był dostosowany do wieku i poziomu rozwoju uczniów. Wycieczka dostarczyła dzieciom niezapomnianych wrażeń, pozwalając poznać cząstkę własnego kraju. Nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym oraz poszukiwanie śladów historii stworzyła warunki do zdobywania nowych wiadomości.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest wsparciem dla nauczycieli i wpływa na wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.

MEiN Poznaj Polskę Polski Ład