Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rodzice i Opiekunowie.

W związku z trwającą pandemią i ciągle istniejącym zagrożeniem COVID 19 rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole odbędzie się inaczej niż zwykle. Zamiast wspólnego apelu w dniu 1 września 2021 r. o godzinie 9.00 dzieci przedszkolne i uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych lub innych miejscach na terenie szkoły. I tak:
a) oddziały przedszkolne spotkają się w części przedszkolnej budynku A. Prosimy by dziecku towarzyszył jeden rodzic.
b) spotkanie z uczniami klas pierwszych będzie podzielone na dwie części. W pierwszej, o charakterze apelowym spotkamy się na placu apelowym lub w przypadku niepogody w małej sali gimnastycznej. Podczas tej części spotkania dzieci i wychowawcy spotkają się po raz pierwszy. W drugiej części spotkania wychowawcy zabiorą dzieci oraz ich rodziców do swoich sal. Wychowawcy przekażą rodzicom informacje o organizacji zajęć, ograniczeniach w wejściu na teren szkoły, zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci, dowozach, zajęciach świetlicowych, dożywianiu, zajęciach sportowych (w tym nauka pływania), itp.
c) uczniowie klas od drugiej do piątej spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych miejscach budynku A (ul. Sienkiewicza 10a). Podczas tych spotkań otrzymają plan lekcji oraz zostaną poinformowani o organizacji wszystkich zajęć w bieżącym roku, w tym o dowozach, zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych, zaopatrzeniu w podręczniki, dożywianiu, itd.
d) uczniowie klas od szóstej do ósmej spotykają się z wychowawcami w budynku B (3-Maja 8). Oni również otrzymają plan lekcji oraz informację o organizacji zajęć, możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Informacje ogólne
W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie oddziały przedszkolne i większość oddziałów będzie rozpoczynała zajęcia o godz. 8.00. Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze, korekcyjne, rewalidacyjne, logopedyczne i inne) będą odbywały się po lekcjach. Staramy się, by każdy oddział szkolny i przedszkolny miał zajęcia w swojej sali lekcyjnej (z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego), a każdy uczeń miał swoje stałe miejsce – swoją jednoosobową ławkę i krzesło). Niestety liczba sal lekcyjnych jest mniejsza od liczby oddziałów i dlatego kilka oddziałów będzie rozpoczynało zajęcia o godz. 9.50.

Uczniowie klas od szóstej do ósmej będą mieli zajęcia w budynku B przy ul. 3-Maja 8, pozostali w budynku A (ul. Sienkiewicza 10a).
Świetlica szkolna będzie działała w godzinach od 7.00 do 15.30. Świetlica nie obejmuje opieką dzieci oddziałów przedszkolnych i zerowych.

Nadal będziemy ograniczali wejścia na teren szkoły w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rodzice (opiekunowie) dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w chwili przyprowadzenia dziecka do szkoły mogą wejść na jej teren i pomagać dziecku w przebraniu odzieży i jej przechowywaniu w szafce dziecka. Planujemy, że od października dzieci nie będą musiały korzystać z takiej pomocy rodziców. Prosimy, by jednemu dziecku towarzyszył jeden rodzic (opiekun). Po zakończeniu zajęć dzieci klas młodszych będą odprowadzane przez wychowawców do wyjścia i tam przekazywane rodzicom (opiekunom). Do szkoły może uczęszczać dziecko lub uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został objęty kwarantanną lub izolacją domową.

Prosimy o zachowanie dystansu – min. 1,5 m pomiędzy osobami. Rekomendujemy, o ile to możliwe, o rezygnację ze środków transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo, rowerem, itp.

Prosimy o przestrzeganie obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

Prosimy o przypominaniu dzieciom ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Rodzice uczniów w wieku 12+ mogą wyrazić zgodę na zaszczepienie na terenie szkoły dziecka przeciw COVID-19. Taka zgoda musi być w formie pisemnej. W załączeniu ulotki informacyjne na temat akcji szczepienia dzieci w szkołach.