Powrót klas I-III. Informacje

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. zajęcia lekcyjne w klasach I-III odbywać się będą na terenie szkoły. Zajęcia z uczniami prowadzone będą wyłącznie przez wychowawców klas. Wszystkie klasy rozpoczynać będą lekcje o godz. 8.00 i kończyć po 3,4 lekcji.

Lekcje języka angielskiego, religii i inne specjalistyczne prowadzone będą online według oddzielnego planu zajęć. Szczegółowy plan lekcji podadzą w poniedziałek wychowawcy klas.

Plan dowozów podany będzie na stronie internetowej szkoły. (https://www.sp4gryfice.pl) W trakcie przejazdu autobusem i przebywania na terenie szkoły, uczniowie obowiązkowo zakładają maseczkę ochronną na twarz.

Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie zdrowi, niebędący na kwarantannie lub izolacji domowej.

Telefon kontaktowy do szkoły: 913842947.

Zajęcia lekcyjne w klasach IV-VIII odbywać się będą w trybie online według dotychczasowego planu lekcji.