„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach
realizuje projekt

„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”
Czas realizacji: II semestr roku szkolnego 2021- 2022

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, Działanie 7.7 Pomorze Zachodnie i Gminę Gryfice, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów, szczególnie powiązanych ze skutkami pandemii oraz okresów edukacji zdalnej (m. innymi stres, ograniczone kontakty rówieśnicze, kłopoty z koncentracją i trudności z nauką) organizujemy następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów klas od pierwszych do ósmych:

1. Warsztaty z zakresu dietetyki – 5 grup, po 6-8 uczniów
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 5 grup, 6-8 uczniów
3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – 11 grup, 10-15 uczniów
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 13 grup, 6-8 uczniów
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – 12 grup, 6-8 uczniów
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 6 grup, 6-8 uczniów

Ogółem w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 zostanie przeprowadzonych 905 godzin zajęć dodatkowych, w 52 grupach dla szacunkowej liczby uczniów 311.

Szczegółowe informacje o projekcie zostaną przekazane rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz podczas spotkań z wychowawcami klas. Podczas tych spotkań rodzice zdecydują o udziale swoich dzieci w zajęciach, składając odpowiednią deklarację i zgodę.

Jerzy Kołodziejczyk