„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach
w roku szkolnym 2022/2023
kontynuuje realizację projektu
„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”
Czas realizacji: od 5 września do 20 grudnia 2022 r.,

W ramach projektu organizujemy dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zajęcia będą realizowana w klasach czwartych i piątych. W tym okresie zorganizujemy 275 godzin zajęć dodatkowych.

Jerzy Kołodziejczyk