Odwiedziny Ministra

W dniu 23 października 2019 roku do naszej szkoły zawitali znakomici goście wśród których znalazł się Minister Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Burmistrz Gryfic pan Andrzej Szczygieł, byli również przedstawiciele z Kuratorium Oświaty.

Nasi goście uczestniczyli w prezentacji nowoczesnych metod dydaktycznych, związanych z wprowadzeniem nowych technologii do szkół i realizacją nowej podstawy programowej. Część uczniów uczestniczyła w specjalnych zajęciach z zakresu kodowania i informatyki.

Dyrektor szkoły pan Jerzy Kołodziejczyk przedstawił osiągnięcia naszych uczniów, które były związane z sukcesami naukowymi oraz zastosowaniem nowoczesnych metod w edukacji.