Informacja

Proszę wszystkich tegorocznych absolwentów lub ich rodziców o odbiór zaświadczeń z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z wynikami egzaminu ósmoklasistów.

Zaświadczenia można odbierać:
a) w dniu 3 sierpnia (poniedziałek) w budynku A przy ul. Sienkiewicza 10a w godzinach od 9.00 do 13.00
b) w dniu 4 sierpnia (wtorek) w budynku B przy ul. 3 Maja 8 w godzinach od 9.00 do 13.00
c) od 17 sierpnia (poniedziałek) w budynku B w godz. od 8.00 do 15.00

Uczeń lub jego rodzic odbierając zaświadczenie musi pokwitować odbiór tego dokumentu. Zaświadczenia należy dostarczyć do szkoły ponadgimnazjalnej, w której będzie kontynuowana nauka.