Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Gmina Gryfice otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3
Program wsparcia w 2023 r. objął oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Samodzielnej Brygady Kawalerii w Gryficach. Kwota dofinansowania 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł;

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu do książek wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Gryfice w 2023 roku dofinansowania wynosi 5 500,00 zł .
Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: www.nprcz.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.