Konkurs dla klas V - VIII

MAJÓWKA 2020

Zbliżające się Święta Majowe są okazją do refleksji o szczytnych kartach historii Polski.
W związku z tym, uczestniczki Koła Geograficznego wraz z opiekunką przygotowały pytania konkursowe, które zweryfikują i poszerzą naszą wiedzę w tym temacie.
Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie klas V – VIII.
Odpowiedzi proszę przesyłać poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus, adresując do nauczyciela geografii – p. Urszuli Mehal.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone cząstkowymi ocenami na lekcjach historii i geografii.

Termin nadsyłania odpowiedzi mija 7 maja 2020 roku.

1 MAJA

1. Kiedy powstało Międzynarodowe Święto Pracy i kto je wprowadził?
2. Jakie wydarzenie upamiętnia wprowadzenie tego Święta?
3. Od którego roku ustanowiono Święto Pracy w Polsce – świętem państwowym?
4. W jaki sposób obchodzimy Święto Pracy obecnie, a jak obchodzono w minionym stuleciu?
5. Wymień trzy inne nazwy utożsamiane z Międzynarodowym Świętem Pracy.
6. Czy wszystkie państwa świata obchodzą Święto Pierwszomajowe? Uzasadnij odpowiedź, w oparciu o przykłady.

2 MAJA

7. Wymień symbole Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Co stanowi państwową flagę Polski?
9. W jakich proporcjach ustalono barwy i szerokość flagi polskiej?
10. Kto i kiedy ogłosił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nazywane Świętem Flagi?
11. W jaki sposób Polacy obchodzą Święto Flagi?
12. W jakim mieście, w 2009 roku, ponad pięćset osób utworzyło biało-czerwoną flagę z otwartych i uniesionych parasoli?
13. Wymień 7 państw (oprócz Polski), które obchodzą święto własnej flagi.
14. Podaj nazwę święta, związanego z narodowością polską, obchodzone od 02.05.2002 r

3 MAJA

15. Podaj dzień, miesiąc i rok, w którym ustanowiono Święto Konstytucji Trzeciego Maja.
16. Co upamiętnia Święto Narodowe Trzeciego Maja?
17. Kto i kiedy uchwalił Konstytucję 3 Maja?
18. Podaj imiona i nazwiska dwóch polskich twórców/autorów Konstytucji 3 Maja.
19. Jakie znaczenie miała i nadal ma Konstytucja 3 Maja?
20. Którą z kolei Konstytucją w Europie, a którą na świecie, była Konstytucja uchwalona w Polsce?
21. Gdzie w Polsce znajduje się rękopis Konstytucji 3 Maja?
22. Podaj trzy okresy, w których Polska z różnych przyczyn, nie obchodziła rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej.
23. Co wydarzyło się w 1892 r. w Warszawie, w związku z obchodami Święta
Konstytucji 3 Maja?
24. W jakich państwach, oprócz Polski, obchodzone jest Święto Konstytucji 3 Maja?
25. W 1920 roku w Polsce zostało ustanowione jeszcze jedno Święto, obchodzone przez większość polskiego społeczeństwa, podaj jego nazwę.

Organizatorzy Konkursu:
Weronika Furza klasa 8d
Agata Król klasa 7d
Martyna Kawiorska klasa 7d
opiekun KG – Urszula Mehal