Komunikat

W związku z brakiem porozumienia w sprawie realizacji postulatów nauczycieli, jest bardzo prawdopodobne, że w dniu jutrzejszym, tj. 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się strajk.

W takiej sytuacji realizacja zajęć dydaktycznych w naszej szkole może być niemożliwa i dlatego proszę rodziców o zapewnienie opieki swoim dzieciom na czas akcji strajkowej.

Czynione są starania, aby egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty odbyły się w terminie wcześniej zaplanowanym.

Proszę śledzić na bieżąco przekazywane komunikaty w sprawach zajęć szkolnych i egzaminów w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły lub dowiadywać się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
Telefony:
91 384 29 47 – budynek A
91 384 26 69 – budynek B

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach
Jerzy Kołodziejczyk