Informacja - Rekrutacja 2020

Szanowni Państwo.

Z uwagi na fakt, że ponad 50% rodziców nie przesłało w terminie potwierdzenia przyjęcia dziecka do SP4 w Gryficach, Komisja Rekrutacyjna nie może w dniu dzisiejszym podać ostatecznej listy osób przyjętych do szkoły i oddziałów przedszkolnych. Komisja będzie telefonicznie kontaktowała się z rodzicami osób zakwalifikowanych, którzy nie potwierdzili woli posłania dziecka do SP4. Po uzyskaniu informacji od wszystkich wspomnianych rodziców, Komisja Rekrutacyjna opublikuje na stronie szkoły listę przyjętych.

Jolanta Cichoń-Pasternak
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej