Harmonogram

Harmonogram spotkań organizacyjnych w dn. 01.09.2020 r.
Dostosowany do wymogów epidemicznych i organizacji pracy szkoły.

Godz. 9:00 – P3 s. 104 | P3-4 s. 103 | P4 s. 101
Godz. 9:30 – P5 s. 108 | Oa s. 106 | Ob. s. 109

Godz. 9:00
Ic s. 40
Id s. 41
IIc s. 37
IId s. 16
IIIc s. 25
IIId s. 23

Godz. 9:30
Ia s. 41
Ib s. 42
IIa s. 25
IIb s. 16
IIIa s. 23
IIIb s. 40

Godz. 9:10
IVc s. 54
IVd s.75
IVa s. 17
IVb s. 26
Godz. 9:20
Va s. 28
Vb s. 38
VIa s. 19
Godz. 9:30
VIb s. 24
VIe s. 18
VIf s. 39