Akcja Sprzątania Świata

16. września w naszej szkole odbyła się Akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Nie śmiecimy – Sprzątamy”.

W tym dniu uczniowie klasy 1b zaopatrzeni w worki foliowe i rękawice udali się w teren, aby z zaangażowaniem posprzątać okolice szkoły.

Natalia Dukiewicz