Akcja Sprzątania Świata

15. września w naszej szkole odbyła się Akcja Sprzątania Świata. Uczniowie otrzymali gumowe rękawiczki oraz worki i wyruszyli sprzątać teren naszej szkoły. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za przyszły stan naszego środowiska naturalnego.

Natalia Dukiewicz