Drużyna Energii

Drużyna Energii

Informacja Szanowni Rodzice! Państwa dziecko może wziąć udział Konkursie „Drużyna Energii III Edycja” , jednakże konieczna jest Państwo na to zgoda. Na stronie organizatora Konkursu https://druzynaenergii.pl/regulamin oraz na stronie szkoły https://www.sp4gryfice.pl...
Pismo do rodziców

Pismo do rodziców

Pismo do rodziców Drodzy Rodzice, od 6 maja br. najprawdopodobniej nasze przedszkola i być może wybrane szkoły będą prowadziły zajęcia opiekuńcze dla dzieci w przedszkolnych i w oddziałach przedszkolnych w szkołach, ale pod pewnymi warunkami, uwzględniającymi...